logo          
Home U prodaji Uvjeti poslovanja Popust Plaćanje Stroj-Leasing
         

Uvjeti poslovanja


Sadržaj i temelj ugovora o najmu.

Minimalni rok unajmljivanja je jedna dnevna najamnina, nedjeljom i praznikom najamnina se ne naplaćuje.
Najamni dan započinje potpisom Ugovora o najmu i završava najkasnije nakon 24 sata idućeg radnog dana (n.p.r. utorak 11.00 sati do srijede 11.00 sati = jedan najamni dan ili subota 12.30 sati do ponedjeljak 12.30 sati = jedan najamni dan). Ako je n.p.r. ponedjeljak praznik onda bi se od subote 9.00 sati do utorka 9.00 sati samo jedan dan najamnine naplatio.

Moguć je višednevni najam s kojim dobivate slijedeće popuste:
2 dana s odbitkom od 10%,
3 dana s odbitkom od 15%,
4 dana s odbitkom od 20%,
5 dana s odbitkom od 25%,
6 dana s odbitkom od 35%, više od 6 dana po dogovoru.

Prije isporuke Ugovorom se određuju dani najma. Ako u vrijeme najma želite produžit najamni rok onda morate osobno s ugovorom i opremom u poslovnici izvršiti produljenje roka najma.
Kod kašnjenja, svaki započeti sat naplačuje se u vrijednosti 20% od dnevne najamnine.
Kod ne vraćanja unajmljenog,a najkasnije 24 sata nakon isteka roka za povrat prema Ugovoru, izvršit će se prijava nadležnoj policijskoj upravi zbog pronevjere.
Sve izražene cijene su za dnevni najam, uključujući PDV-a.

Polog se plaća prilikom preuzimanja u gotovini. Svaki alat, stroj i pribor ima fiksnu visinu pologa.
Svaka nova stranka mora imat osobnu iskaznicu sa sobom i mora ostavit jedan aktualan kontakt broj. Nakon potpisivanja ugovora o najmu isporučuje se unajmljeno.

Vi primate stvari u funkciji, bez oštećenja i čisto. Odstupanje od toga se evidentira (n.p.r. kućište oštećeno). U minimalno istom stanju dužni ste vratit sve unajmljeno, uzimajući u obzir tragove redovitog korištenja.
Ako kod vraćanja, stroj ili alat nije u funkciji ili je oštećen, imamo pravo zadržati polog dok se pregledom u servisu ne ustanovi razlog kvara ili oštećenja. Ako se ustanovi da se nije postupalo u skladu kako je određeno u originalnom uputstvu za rad, koje se isporučuje uz uređaj onda je najmoprimac dužan platit svotu reparature ili novi uređaj. (zaračunava se nabavna vrijednost,a ne vremenska vrijednost uređaja).
Ako kod vraćanja stroj, alat ili pribor nije očišćen, zadržavamo pravo naplate u visini 30% od dnevne najamnine.

Ako u vrijeme korištenja primjetite da je oprema neispravna onda ste dužni odmah nas obavijestiti i prekinut s radom. Pravo na zamjensku opremu ili na nenaplaćivanje najma principijelno nemate.

Najmodavac nije odgovoran za materijalne ili osobne štete od najmoprimca ili za drugu osobu koja je koristila unajmljeno. Najmodavac isto tako nije odgovoran za izgubljenu zaradu ako je unajmljeno neupotrebljivo.
Gubitak zbog krađe ili oštećenja u prijevozu ide na trošak najmoprimca (nabavna vrijednost).

Unajmljene stvari uvijek ostaju u vlasništvu najmodavca.